Persondatapolitik

Læs her hvordan vi passer på din data.

Indsamling af personlige oplysninger
Smartkajak.dk indsamler alene dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, email-adresseog  lignende oplysninger, når du frivilligt opgiver disse oplysninger til Smartkajak.dk. Smartkajak.dkindsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling.

IP-adresse
For at hente en webside på Internettet skal din browser sende information om din internetforbindelses IP-adresse til den server, hvorfra websiden hentes. Således vil Smartkajak.dk i forbindelse med din brug af vores webside modtage informationer om din IP-adresse. I tilknytning til Smartkajak.dk’s registrering af ovenstående oplysninger forbeholder Smartkajak.dk sig retten til at registrere og sammenknytte IP adressen for den bruger, der benytter websiden og foretager indkøb herpå samt tidspunkterne herfor. Dette sker med henblik på at kunne identificere denne person i tilfælde af, at der foreligger en tvist om det foretagne køb m.v. Derudover vil Smartkajak.dk registrere betalingsoplysninger, købte abonnementer hos Smartkajak.dk og lignende oplysninger, som du opgiver i forbindelse med dit brug af websiden.

Persondataloven
Smartkajak.dk’s indsamling og håndtering af dine personlige oplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven og dansk ret i øvrigt. Smartkajak.dk er den primære dataansvarlige efter Persondataloven og kan kontaktes i henhold til kontaktinformationerne angivet nedenfor. Selskaber koncernforbundet med Smartkajak.dk vil være dataansvarlige for så vidt angår de personlige oplysninger, selskaberne modtager fra Smartkajak.dk i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. Vores behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med henblik på varetagelse af vores relationer med dig.

Vidergivelse af oplysninger
Smartkajak.dk videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, dog kan Smartkajak.dk videregive dine personlige oplysninger til selskaber koncernforbundet med Smartkajak.dk, i den udstrækning dette er nødvendigt, for at vi kan varetage vores relationer med dig. Du er berettiget til at få indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger i henhold til Persondataloven.

Cookies
Smartkajak.dk kan i visse tilfælde anvende ”cookies” på websiden. Cookies giver os mulighed for at opnå en større forståelse for potentielle områder, der skal forbedres samt løbende at forbedre relevansen af og adgangen til det indhold, vi stiller til rådighed. Cookies er små filer, som lagres på din computer. Således gemmes og opbevares informationer fra den computer, der besøger websiden til næste gang, websiden besøges af den samme computer. Som bruger er det muligt selv at vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Det er også muligt at slette de cookies, som ligger på din computer.